Kirjeemme, mistä niissä on kyse?

Verkkopiratismi, eli tekijänoikeuksilla suojatun sisällön luvaton jakaminen vääristää kilpailua ja lisää luovan työn riskiä ja ennakoimattomuutta. Se aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä tekijänoikeuksien omistajille ja elokuva-alalla työskenteleville.

Hedman Partners puuttuu tekijänoikeuksien loukkauksiin oikeudenomistajien toimeksiannosta. Jos olet saanut meiltä kirjeen, olemme havainneet, että internetliittymästäsi on jaettu tiedostoja luvattomasti. Kirjeessä tarjoamme mahdollisuutta hyvittää tekijänoikeuden loukkaus. 

Tällä sivustolla vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin ja tarjoamme lisätietoa kirjeistämme ja suorittamastamme valvonnasta.

Ajankohtaista

11.12.2017

Uusia vastuuhenkilöitä Hedman Partnersin tekijänoikeuksien valvontaan Lue lisää..

Näin otat meihin yhteyttä 12.10.2017

Olethan meihin yhteydessä, mikäli kirjeen sisällöstä herää kysymyksiä Lue lisää..

Miksi valvontaa tehdään?

Verkkopiratismilla on huomattava vaikutus kulttuurin tuotannon kannattavuuteen. Vuoden 2010 tekijänoikeusbarometrin arvion mukaan laittomasti ladattujen elokuvien taloudellinen arvo on vuosittain noin 195 miljoonaa euroa.

Kun laittomasta lataamisesta ja jakamisesta internetin vertaisverkoissa on tullut yhä helpompaa, on elokuvien ja televisiosarjojen myynti vähentynyt rajusti. Elokuvien ja tv-sarjojen kysyntä ei ole vähentynyt, laillisten palvelujen sijaan suuri osa kulutuksesta vain tapahtuu vertaisverkoissa. Kun myyntitulot laskevat, laskee myös tuotantojen määrä. Alan työpaikat vähenevät ja sijoittajat ovat haluttomampia ottamaan riskejä. Tuotantoon päätyvät useimmiten vain varmat hitit.

Tekijänoikeuden valvonnan tavoite on vähentää verkkopiratismia ja ohjata kuluttajia laillisten palveluiden äärelle sekä hyvittää oikeudenomistajalle aiheutunut taloudellinen menetys.

Hedman Partners lähettää kirjeitä niille internetliittymien omistajille, joiden IP-osoitteista on havaittu luvatonta tiedostojen jakamista. Olemme selvittäneet IP-osoitteen yhdessä teknisen asiantuntijan kanssa ja liittymän omistajan yhteystiedot olemme saaneet verkko-operaattorilta, jonka markkinaoikeus on hakemuksestamme määrännyt luovuttamaan tiedot tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla. Kirjeen tarkoitus on tiedottaa havaitusta tekijänoikeuden loukkauksesta ja mahdollisuudesta sopia se.

Lue lisää

Valvonta vähentää piratismia

Suomen tekijänoikeuslain 57 §:n mukaan teoksen lataaminen luvattomasta lähteestä johtaa hyvitysvelvollisuuteen. Hyvityksillä tasataan tilanne siten, että se olisi oikeudenomistajalle sama, kuin siinä tapauksessa, että tekijänoikeuden loukkausta ei olisi tapahtunut. Hyvitykset ovat myös mahdollisuus sovintoon osapuolten välillä ilman, että asiaa täytyy viedä pidemmälle poliisin tai oikeuden eteen.

Valvonnan perimmäinen tavoite on verkkopiratismin kitkeminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2013 tekemän selvityksen mukaan erilaisten kirjemenettelyiden avulla on saatu hyviä tuloksia esimerkiksi Ranskassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa; piratismi on vähentynyt ja laillisten palveluiden suosio on kasvanut.

Valvonnalla pyritään ohjaamaan kuluttajia laillisten palveluiden äärelle. Valvomamme elokuvat ja sarjat ovat Suomessa saatavilla suoratoistopalveluissa, kaupoissa ja elokuvateattereissa, useimmat samanaikaisesti kansainvälisen julkaisun kanssa.

 

Vastuu on laittoman palvelun käyttäjillä

Valvonnassa on herättänyt ihmettelyä se, miksi yksittäiset ihmiset joutuvat kantamaan vastuun verkkopiratismista. Tekijänoikeudella suojattujen teosten lataaminen laittomasta lähteestä edes omaan käyttöön on lain vastaista tekijänoikeuslain 11 §:n 5 momentin perusteella. Ja vaikka tarkoitus olisikin ladata sisältöjä vain omaan käyttöön, on vertaisverkosta ladattaessa samanaikaisesti saattanut tiedoston jakoon myös muille verkon käyttäjille, mikä tekee siitä vielä vahingollisempaa. Vastuu tiedostojen jakamisesta kuuluu jokaiselle vertaisverkon käyttäjälle, joka on sen toimintaan osallistunut.

Verkkosivustojen sulkeminen ei ole yksin tehokas keino torjua piratismia. Kun sivusto saadaan suljettua, ilmestyy se lähes välittömästi toisaalle. 

Tällöin ainoa tapa, jolla verkkopiratismiin voidaan välittömästi puuttua, on lähestyä yksittäisiä vertaisverkon käyttäjiä, ja saada laiton toiminta loppumaan.

Kuka hyötyy valvonnasta?

Tekemämme valvonta on herättänyt kysymyksiä siitä, kuka valvonnasta hyötyy ja millä perusteilla hyvityssumma määritellään? Tässä artikkelissa haluamme vastata esiin nousseisiin kysymyksiin ja selventää, mistä kirjeiden avulla tehdyssä valvonnassa on kyse.

Lue lisää

Piratismin hinta ei voi olla nolla

Verkkopiratismi, eli tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton jakaminen ja lataaminen, on laitonta. Tekijänoikeuslain 57 §:n mukaan luvaton tiedostojen jakaminen on aina hyvitettävä. Hyvityksen avulla tuotteen levitysoikeuksien omistaja on tarkoitus saattaa siihen asemaan, jossa tämä olisi ollut ilman tekijänoikeuden loukkausta. 

Hyvityksissä ei siis ole kyse siitä, että henkilö on ladannut elokuvan omaan käyttöön, vaan siitä, että hän on laittanut samalla tuotteen jakoon muulle yleisölle. Tällöin elokuvan tekijöiden menetykset ovat merkittävät.

Piratismin hinta ei voi olla nolla. Laillinen jakelukanava ei pysty kilpailemaan hinnalla piratismin kanssa. Laillisella toimijalla on monia kustannuksia, joita piraattikanavalla ei ole. Näitä ovat esimerkiksi elokuvan teko- tai hankintakustannukset, työntekijöiden palkat, jakelu- ja markkinointikustannukset sekä verot. Ja koska tuotteiden omistajat eivät pysty laskemaan omaa hintaansa nollaan, täytyy laittoman kilpailijan hintatasoa nostaa korkeammalle. Piratismi vääristää kilpailua ja hyvitysten lisäksi valvonnalla tavoitellaan siis tervettä markkinatilannetta.

 

Valvonnasta hyötyvät kaikki

Verkkopiratismi on huomattavissa määrin vähentänyt elokuvien ja televisiosarjojen tuotannon kannattavuutta. Kun tuotteiden omistajat saavat hyvitykset ja piratismi vähenee, tulee kulttuurialasta kannattavampaa. Tällöin on mahdollista laajentaa tuotantoa ja palkata lisää työntekijöitä. Näin koko tuotantoketju hyötyy valvonnasta.

Kuluttajat hyötyvät kulttuuritarjonnan laajentumisesta. Kun tuotanto laajenee, tulee markkinoille enemmän elokuvia ja sarjoja, joista valita. Kun laillisia jakelupalveluita käyttää useampi kuluttaja, tulee markkinoille suurempi määrä palveluntarjoajia. Kilpailu kannustaa laajentamaan tarjontaa ja laskemaan hintoja. Palveluiden hinta voi laskea senkin takia, ettei palveluiden käyttäjien tarvitse maksaa piratismin kustannuksia. 

Harjoitettua valvontaa on kritisoitu asianajotoimistojen harjoittamaksi ”kirjebisnekseksi”. On totta, että asianajajat saavat palkkaa siitä, että he valvovat piratismia ja lähettävät luvattomasti tuotteita jakaville käyttäjille valvontakirjeitä. Se ei tarkoita, etteivätkö he pyrkisi piratismin kitkemiseen. Hedman Partners ei pidä piratismia yllä, vaan toimiston asianajajien toimeksianto on, että he saavat sen vähenemään.

Lisäksi valtio hyötyy piratismin vähenemisestä. Piratismi ei tuota valtiolle verotuloja, joita laillinen tuotteiden jakaminen tuottaisi. Myös Scanboxin kaltaiset ulkomaalaiset elokuvien jakelijat maksavat veroja Suomeen. 

Piratismin kitkeminen ja laillisten tuotteiden kuluttaminen on kaikkien etu. Siitä hyötyvät niin mediayritykset ja media-alan työntekijät kuin yksittäiset henkilöt.

Saitko kirjeen Hedman Partnersilta?

Olemme lähettäneet sinulle kirjeen, koska olemme havainneet, että IP-osoitteestasi on jaettu tekijänoikeudella suojattuja sisältöjä ilman oikeudenhaltijan lupaa. Nämä sisällöt voivat olla tv-sarjoja, elokuvia tai molempia, joiden jakelun yksinoikeudet kuuluvat edustamillemme yhtiöille. 

Tekijänoikeudella suojattujen teosten lataaminen laittomasta lähteestä edes omaan käyttöön on kielletty tekijänoikeuslain 11 §:n 5 momentin perusteella. Ja vaikka tarkoitus olisikin ladata sisältöjä vain omaan käyttöön, on vertaisverkosta ladattaessa samanaikaisesti jakanut tiedoston myös muille verkon käyttäjille.

Olemme selvittäneet IP-osoitteesi avoimesta tietoverkosta yhdessä teknisen asiantuntijan kanssa. Yhteystietosi olemme saaneet verkko-operaattoriltasi, jonka Markkinaoikeus on hakemuksestamme määrännyt luovuttamaan tiedot tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla.

Saamasi kirje ei ole syytös, vaan ilmoitus tehdystä havainnosta. Kirjeen tarkoitus on tiedottaa sinua havaitusta tekijänoikeuden loukkauksesta ja mahdollisuudesta sopia se ilman oikeudenkäyntiä

Lue lisää

Toimintaohjeet

Olen ladannut tiedostoja laittomasti:

Suomen tekijänoikeuslain mukaan teoksen lataaminen luvattomasta lähteestä on tekijänoikeuden loukkaus, joka johtaa hyvitysvelvollisuuteen.

Saamassasi kirjeessä ilmoitamme sinulle päämiehemme, eli oikeudenhaltijan vaatimukset asian sopimiseksi. Hyvityksen suorittamisen jälkeen asia on kokonaan sovittu ja lähetämme siitä sinulle kirjallisen vahvistuksen. Et tule saamaan uusia kirjeitä meiltä, mikäli et syyllisty uuteen tekijänoikeuden loukkaukseen.

Jos jokin kirjeessä on epäselvää, otathan yhteyttä Hedman Partnersiin. Mikäli et reagoi kirjeeseen millään tavalla, on seurauksena todennäköisesti asian vieminen eteenpäin joko siviilikanteena tai tutkintapyyntönä poliisille.

 

Mielestäni en ole ladannut laittomasti:

Kannattaa aivan ensimmäisenä selvittää, onko joku muu samaa verkkoyhteyttä käyttävä henkilö lähipiiristäsi teon takana. Liittymän omistajana sinulla on paras tieto siitä, miten liittymääsi on käytetty. Liittymän omistajana olet myös asiaan osallinen.

Mikäli sinulla on epäilys siitä, kuka lataamisen takana on, selvitä asia hänen kanssaan ja ota yhteyttä Hedman Partnersiin sen sopimiseksi. Näin varmistat, ettei sinusta tehdä tarpeettomasti tutkintopyyntöä poliisille tekijänoikeusrikoksesta (rikoslain 49 luvun 1 §:n 3 momentti) tai kohdisteta hyvitysvaatimusta markkinaoikeudessa.

Mikäli et reagoi kirjeeseen millään tavalla, on seurauksena todennäköisesti asian vieminen eteenpäin joko siviilikanteena tai tutkintapyyntönä poliisille.

Jos epäilet, että luvattomaan toimintaan käytetty liittymä ei olekaan ollut käytössäsi, voit pyytää verkko-operaattoriasi tarkistamaan tiedon. Huomaathan, että IP-osoitteesi on saattanut vaihtua kirjeessä mainittujen ajankohtien jälkeen, sillä kuluttajaliittymissä IP-osoite vaihtuu aika-ajoin. Mikäli olet muuttanut ja jättänyt ilmoittamatta muutosta operaattorille, voi vanhan osoitteen liittymä vielä olla nimissäsi. Tällöin suosittelemme ilmoittamaan muutosta operaattorille ja toimittamaan meille selvityksen muutosta.

 

Epäilen, että joku muu on ladannut laittomasti IP-osoitteestani:

Valtaosassa jo sopimistamme tapauksista tekijänoikeuden loukkaukseen syyllistynyt henkilö on ollut IP-osoitteen haltija tai joku hänen lähipiiristään, useimmiten samassa taloudessa asuva henkilö. Jos kuitenkin epäilet, että liittymääsi on käyttänyt joku muu, kerrothan mihin epäilysi perustuu.

Liittymän omistajana olet asiaan osallinen ja sinulla on paras tieto siitä, miten liittymääsi on käytetty. Esittämällä konkreettisia syitä epäilyn tueksi varmistat, että asia voidaan selvittää parhaalla mahdollisella tavalla. Saamme paljon perättömiä selityksiä ja tämän vuoksi tarkistamme meille annetut tiedot. Varaudu myös vastaamaan tarkentaviin lisäkysymyksiin. 

Kannattaa myös muistaa, että avoin verkkoyhteys ei automaattisesti vapauta vastuusta. Oikeuskäytännössä tällaisia väitteitä ei ole ilman sitä tukevaa näyttöä uskottu. Suosittelemme olemaan yhteydessä Hedman Partnersiin ja kertomaan, mihin epäilys liittymän laittomasta käytöstä perustuu. 

 

Piratismiko perusteltua?

Suoratoistopalvelut ovat tehneet laillisesta elokuvien katselemisesta helpompaa kuin piratismista. Laillisten suoratoistopalveluiden yleistyminen on myös vähentänyt perusteluja laittomalle lataamiselle.

Piratismia on aiemmin perusteltu sillä, että sen keinoin esimerkiksi elokuvia ja tv-sarjoja on ollut helpompi saada käsiin. Laillista versiota ei joko ole ollut heti saatavilla tai sen käyttö on koettu hankalaksi. Elokuva tai sarja on saattanut saapua Suomeen paljon alkuperäistä julkaisua myöhemmin. Nykyään, kun sarjoja ja elokuvia on mahdollista katsoa helppokäyttöisistä palveluista laillisesti yhä parempilaatuisina, edullisemmin ja reaaliajassa, vähenevät piratismin perustelut.

Piratismin perusteluista jää jäljelle vain se, ettei elokuvien ja sarjojen katselemisesta haluta maksaa. Elokuvien ja televisiosarjojen luvaton jakaminen ja lataaminen on laitonta, mutta houkuttelevaa. Luvaton toiminta ei kuitenkaan ole kestävää. Se vaikuttaa väistämättä siihen miten paljon ja minkälaisia elokuvia ja sarjoja tehdään. Kirjeellä tavoitellaankin herätystä, jonka myötä vertaisverkon käyttäjät alkavat maksaa sisällöistä kuten muutkin.

FAQ

Mistä jakamisessa on kyse?

Valvomamme laiton jakaminen tapahtuu BitTorrent-vertaisverkkoa käyttäen. BitTorrent on hajautettuun tiedostonjakoon perustuva teknologia, jonka tarkoitus on tiedostojen mahdollisimman tehokas levittäminen rajattomalle määrälle vastaanottajia. Jokainen BitTorrentin käyttäjä jakaa tiedostoa edelleen verkon muille käyttäjille. Jakaminen voi tapahtua joko tiedoston lataamisen tai katselun yhteydessä. BitTorrent-teknologia itsessään on laillinen, mutta sen käyttö laittomaan tiedostojenjakoon on hyvin yleistä.

Tekijänoikeudella suojattujen teosten lataaminen laittomasta lähteestä edes omaan käyttöön ei ole luvallista tekijänoikeuslain 11 §:n 5 momentin perusteella. BitTorrentin käyttäjä ei lataa tiedostoja vain omaan käyttöön, vaan tulee aina jakaneeksi niitä suuremmalle yleisölle. Tämä on vielä omaan käyttöön lataamista vahingollisempaa. 

Miten havainto on tehty?

IP-osoite ja muut tekniset tiedot ovat peräisin julkisesta vertaisverkosta, johon kenellä tahansa on pääsy. Asiantuntija yhdistää valvontaohjelman BitTorrent-verkkoon ja lataa sieltä koepalan luvattomasti jaetusta tiedostosta. Näin saadaan selville tiedoston jakajan IP-osoite.

Liittymän omistajan nimi- ja osoitetiedot olemme saaneet verkko-operaattorilta. Markkinaoikeus on tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla määrännyt luovuttamaan tiedot asianajajalle. Operaattorin on tällaisessa tilanteessa lain mukaan luovutettava tiedot. Tämä koskee kaikkia operaattoreita. 

IP-osoitteeni ei täsmää kirjeessä ilmoitettuun?

Kuluttajaliittymissä on käytössä ns. dynaaminen IP-osoite, joka vaihtuu aika-ajoin. Jos nykyinen IP-osoite on eri kuin kirjeessä ilmoitettu, on IP-osoite todennäköisesti vaihtunut. Operaattori on antanut tiedon, kenellä IP-osoite on ollut käytössä juuri havaitun loukkauksen hetkellä. Tietokoneesi IP-osoite saattaa myös olla lähiverkon IP-osoite. Julkisen IP-osoitteen pystyt tarkistamaan esimerkiksi täältä: https://www.whatismyip.com/

Miten menettelen, jos epäilen verkko-operaattorin luovuttaneen tietoni väärin?

Liittymän tilaaja voi voi pyytää verkko-operaattoria tarkistamaan tiedon IP-osoitteen haltijasta. Huomaathan, että IP-osoite on saattanut vaihtua operaattorin tarkistusajankohdan jälkeen, sillä kuluttajaliittymissä IP-osoite vaihtuu aika-ajoin. Mikäli liittymän aiempi haltija on muuttanut ja jättänyt ilmoittamatta muutosta operaattorille, voi vanhan osoitteen liittymä vielä olla aiemman asukkaan nimissä. Tällöin suosittelemme ilmoittamaan muutosta operaattorille ja toimittamaan meille selvityksen muutosta. 

Miksi valvontaa tehdään?

Verkkopiratismi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä koko kulttuurialalle ja yhteiskunnalle. Taloudellinen epävarmuus vähentää elokuvien ja televisiosarjojen tuotannon kannattavuutta, jolloin työntekijöitä palkataan vähemmän ja tuotantoja aloitetaan harvemmin. 

Verkkopiratismia valvomalla keräämme elokuvien ja televisiosarjojen tekijöille hyvityksiä, jotka kompensoivat piratismin aiheuttamia menetyksiä. Samalla pyrimme vähentämään piratismia ja ohjamaan ja kannustamaan kuluttajia käyttämään laillisia palveluita. Valvomamme elokuvat ja sarjat ovat Suomessa saatavilla suoratoistopalveluissa, kaupoissa ja elokuvateattereissa, useimmat samanaikaisesti kansainvälisen julkaisun kanssa. Suomen kaltaiselle pienelle maalle on tärkeää, että tekijät ja tuottajat voivat turvallisesti julkaista elokuvat ja sarjat täällä ilman piratismin pelkoa.

Onko valvonnalla vaikutusta?

Suomalaisista 91 % kannattaa laittomaan levittämiseen puuttumista (Tekijänoikeusbarometri 2015). Tilastot osoittavat, että valvonnalla on vaikutusta. Esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2013 tekemän selvityksen mukaan erilaisten kirjemenettelyiden avulla on saatu hyviä tuloksia esimerkiksi Ranskassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa; piratismi on vähentynyt ja laillisten palveluiden suosio on kasvanut.

Mihin Hedman Partnersin oikeus kirjeiden lähettämiseen perustuu?

Hedman Partners toimii oikeudenomistajien valtuuttamana ja näiden pyynnöstä. Tehtävänämme on puuttua tiedostojen luvattomaan jakamiseen. Kirjeiden lähettäminen perustuu Asianajajaliiton sääntöihin, jotka edellyttävät, että asiat yritetään ratkaista sovinnollisesti ennen niiden oikeuteen viemistä. Hedman Partners on yhdessä oikeudenomistajien kanssa tarjonnut kirjeen vastaanottajille mahdollisuutta hyvittää oikeudenloukkaus kohtuullisen hyvityksen suorittamalla.

Miksi hyvityksiä täytyy maksaa?

Suomen tekijänoikeuslain 57 §:n mukaan teoksen luvaton saattaminen yleisön saataviin johtaa hyvitysvelvollisuuteen. Hyvityksillä kompensoidaan niitä taloudellisia menetyksiä, joita luvaton jakaminen aiheuttaa oikeudenomistajille. Hyvityksen suorittamalla loukkaus on mahdollista sopia osapuolten välillä ilman, että asiaa täytyy viedä pidemmälle poliisin tai oikeuden eteen. 

Valvonnan perimmäinen tavoite on verkkopiratismin kitkeminen ja kuluttajien ohjaaminen laillisten palveluiden äärelle. 

Mihin kirjeissä pyydetty summa perustuu?

Kirjeissä erittelemämme summa koostuu kahdesta osasta, hyvityksestä ja korvauksesta, jotka on lain mukaan suoritettava oikeudenomistajalle tekijänoikeuden loukkaamisesta.

Suomen tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin mukaan teoksen luvaton saattaminen yleisön saataviin johtaa hyvitysvelvollisuuteen. Elokuvan tai televisiosarjan jakson laiton jakaminen BitTorrent -vertaisverkossa leviää rajoittamattomalle yleisölle ja siksi hyvityksen suuruus ei vastaa teoksen osto- tai tilaushintaa vaan sen levittämisestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä.

Markkinaoikeus on tuominnut kohtuullisena hyvityksenä loukkauksesta 100 euroa jokaista elokuvaa ja 50 euroa jokaista televisiosarjan jaksoa kohden. Hyvitystä voivat korottaa tapauskohtaiset erityispiirteet, kuten vielä julkaisemattoman materiaalin eteenpäin jakamisesta koituvat tavanomaista suuremmat taloudelliset menetykset.

Vertaisverkossa jakaminen ei tapahdu vahingossa ja johtaa tekijänoikeuslain 57 §:n 2 momentin mukaiseen korvausvelvollisuuteen tekijänoikeusloukkausten selvittämisestä ja valvonnasta. Korvausmaksu muodostuu teknisestä selvitystyöstä, oikeudellisesta työstä, tuomioistuimen maksuista ja verkko-operaattoreille aiheutuneista kustannuksista. Valvontakustannukset on voitu valvonnan kattavuuden ansiosta jyvittää loukkausta kohden kohtuullisen alhaisiksi, vaikka selvitystyö edellyttääkin monen alan asiantuntemusta. Korvattavaksi tulee hyvityksen lisäksi 400 euroa jokaista edustamaamme oikeudenhaltijaa kohden, jonka teoksia on havaittu loukatun ja 50 euroa jokaista loukattua nimikettä kohti.

Saanko uuden vaatimuskirjeen, vaikka maksan hyvityksen?

Hyvityksen suorittamalla me sitoudumme siihen, ettemme esitä uusia vaatimuksia, vaikka liittymää olisi käytetty laajemminkin teosten luvattomaan levitykseen ennen tämän kirjeen vastaanottamista. Hyvityksen suorittamisen jälkeen asia on kokonaan sovittu. Ainut poikkeus tähän on, jos sama henkilö jatkaa luvatonta toimintaa. 

Miten käy, jos en maksa pyydettyä hyvitystä?

Hyvityksen maksaminen hyvittää loukkauksen. Kun havainto on selvä ja loukkaaja on kirjeen saaneen tiedossa, suosittelemme maksamaan hyvityksen. Se mahdollistaa loukkauksen sopimisen oikeudenomistajien kanssa ilman oikeudenkäyntiä ja siitä aiheutuvia kustannuksia. 

Liittymän omistaja on asiaan osallinen ja ensisijainen epäilty loukkauksen tekijäksi. Jos loukkauksen tapahtumisesta on aidosti epäselvyyttä, kehotamme avustamaan meitä sen selvittämisessä, kuka liittymän käyttäjistä on hyvitysvastuussa. 

Viime kädessä hyvitys on mahdollista vaatia aloittamalla oikeudenkäynti tai poliisitutkinnassa. Olemme joutuneet aloittamaan useita oikeudenkäyntejä niitä kohtaan, jotka eivät ole suostuneet hyvittämään tekemäänsä loukkausta tai selvittämään asiaa.

Miten käy, jos en ole yhteydessä tai jätän kirjeen huomiotta?

Suosittelemme ottamaan yhteyttä meihin ja selvittämään asian. Näin varmistat, ettemme tee sinusta tarpeetonta tutkintopyyntöä poliisille tekijänoikeusrikoksesta (rikoslain 49 luvun 1 §:n 3 momentti) tai kohdista hyvitysvaatimusta markkinaoikeudessa. Useimmat oikeudenkäynnit olemme joutuneet nostamaan niitä kirjeensaajia vastaan, jotka eivät ole olleet meihin missään yhteydessä. Jos otat meihin yhteyttä, varmistat sen, että asiat selviävät ilman oikeudenkäyntiä.

Onko Hedman Partnersilla vireillä oikeudenkäyntejä kirjeiden vastaanottajia vastaan?

Hedman Partnersilla on vireillä tekijänoikeuden valvontaan liittyviä oikeudenkäyntejä.

Vireillä olevien siviiliasioiden määrää voi tiedustella Markkinaoikeudesta: http://markkinaoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Vireillä olevat rikosasiat eivät ole ennen syyttäjän tekemää syytteen nostamista julkista tietoa.

Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on koonnut verkkosivuilleen tietoa tekijänoikeuksien valvonnasta. Sivulta löytyy tietoa yksityishenkilöihin kohdistuvasta valvonnasta, kuten oikeudenhaltijoiden ja kirjeiden saajien oikeuksista, vastuista sekä velvoitteista.

Myös opetus- ja kulttuuriministeriö muistuttaa lakiin perustuvasta oikeudesta vaatia hyvitystä niiltä, jotka ovat loukanneet heidän oikeuksiaan. Sivustolla myös kehotetaan välttämään tilanteet, joissa voi syyllistyä tekijänoikeuksien loukkaukseen ja kannustetaan käyttämään selvästi laillisia sisältöpalveluja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä sivu löytyy osoitteesta: http://minedu.fi/tekijanoikeuksien-valvonta