Markkinaoikeus tuomitsi vastaajan

Perjantai, 8.7.2016

Markkinaoikeus tuomitsi vastaajan luvattomasta jakelusta 600 euron hyvitykseen ja yli 30 000 euron oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen.  

Asianajotoimisto Hedman Partners puuttuu päämiestensä elokuvien ja televisiosarjojen luvattomaan vertaisverkkojakeluun. Lokakuussa 2015 jätimme markkinaoikeuteen joukon haastehakemuksia, joissa vaadimme tekijänoikeuden loukkaamisen hyvittämistä. Markkinaoikeus antoi päätöksensä 4.7.2016.

Markkinaoikeus on todennut vastaajan syyllistyneen tekijänoikeuden loukkaukseen. Markkinaoikeus tuomitsi vastaajan hyvittämään 10 televisiosarjan jaksoon ja yhteen kokoillan elokuvaan kohdistuvasta tekijänoikeuden loukkauksesta yhteensä 600 euroa. Vastaajan maksettavaksi tuomittiin myös oikeudenomistajien oikeudenkäyntikulut 31 762,16 euroa, jotka tulevat maksettaviksi omien oikeudenkäyntikulujen lisäksi.

Päämiehemme Crystalis Entertainment ja Scanbox Entertainment ovat tyytyväisiä oikeuden päätökseen, joka on lain mukainen ja perusteltu. Se kertoo siitä, että piratismi on lainvastaista ja että piratismista joutuu vastuuseen. Uskomme, että tämä lisää muiden kirjeensaajien halukkuutta sovitella tekijänoikeuden loukkaukset ja näin ollen tarttumaan kirjeessä tarjoamaamme sovinnon mahdollisuuteen. Päätös osoittaa, että vertaisverkon käyttäjiin kohdistettava valvonta ja toimenpiteet on otettava vakavasti ja niillä on merkitystä piratismin torjumisessa.

Hedman Partners jatkaa tekijänoikeuden valvontaa edustamiensa oikeudenomistajien valtuuttamana. Markkinaoikeus on ratkaisussaan päätynyt pitkälti samaan hyvitystasoon, kuin olemme kulujen lisäksi kirjeessä edellyttäneet hyvittämään. Kuten tuomion perusteluistakin ilmenee, lain mukaan hyvityksen lisäksi on vaadittaessa maksettava korvaus kaikesta muustakin menetyksestä. Kirjeissämme onkin huomioituna valvonnasta aiheutuvat kulut, joiden korvaaminen on sovinnon edellytyksenä.

Markkinaoikeuden päätökseen on vielä mahdollisuus hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Markkinaoikeudessa on vireillä useita vastaavia oikeudenkäyntejä.

Lisätietoa Hedman Partnersin tekemästä tekijänoikeuden valvonnasta löydät osoitteesta: http://www.saitkokirjeen.fi/