Markkinaoikeudelta selkeä piratismin tuomitseva päätös

Perjantai, 15.9.2017

Markkinaoikeus vahvisti oikeuden vaatia tekijänoikeuksista hyvitystä – vastaaja tuomittiin maksamaan 100 euron hyvitykset ja yli 33 000 euron oikeudenkäyntikulut

Markkinaoikeus antoi 15.9.2017 kolmannen ratkaisunsa tapauksissa, joissa oikeudenomistajat vaativat hyvitystä vertaisverkossa jaetuista televisiosarjan jaksoista ja elokuvista. Vastaajan katsottiin loukanneen elokuvan A Walk Among the Tombstones tekijänoikeuksia, suomeksi Tanssi Haudoilla, ja hänet tuomittiin maksamaan hyvitystä 100 euroa sekä oikeudenkäyntikulut 33 611,48 euroa.

Tuomio asetti pisteen viimeaikaisessa oikeuskäytännössä esiintyneelle epäselvyydelle ja selkeyttää lisenssisopimuksen tulkintaa. Scanboxin oikeudet valvoa piratismia eivät riipu loukkauksen kohteena olevan elokuvan kieliversiosta.

Vastaaja kiisti osuutensa loukkaukseen. Hänen mukaansa langatonta verkkoa oli saattanut käyttää kuka tahansa ja hän ei ollut kotonaan loukkauksen ajankohtana. Markkinaoikeus ei kuitenkaan uskonut väitettä eikä pitänyt vastaajan esittämää näyttöä riittävänä. Tuomio on johdonmukainen ja hyvin perusteltu. Sitä tultaneen käyttämään myös tulevissa oikeudenkäynneissä, kun arvioidaan, mikä näyttö riittää tekijänoikeuden loukkauksen osoittamiseen. Markkinaoikeuden tuomitsemat hyvitykset noudattivat aiempaa linjaa. 

Hedman Partners on nostanut päämiestensä puolesta 16 kannetta markkinaoikeudessa vertaisverkkopiratismia koskevissa asioissa. Kanteista kaksi on nostettu vuoden 2017 aikana. Tämän lisäksi vuoden 2017 aikana on käynnistetty kirjeen saajia vastaan useita menettelyitä. Hedman Partners tulee jatkossakin valvomaan tekijänoikeuksia ja tarjoamaan tekijänoikeuksia loukanneille mahdollisuuden hyvittää tehty rikkomus. Samoin Hedman Partners hakee jatkossakin tuomioistuimen ratkaisuja selvittämättömiin tekijänoikeuden loukkauksiin. Useita kanteita on myös valmisteilla. Ne on tarkoitus jättää oikeuteen syksyn aikana, jollei kirjeen saaja sitä ennen hyvitä tai muuten selvitä loukkausta.