Oikeudenkäynnit tekijänoikeuden loukkauksista päättyvät usein sovintoon

Maanantai, 17.9.2018

Tyypillinen sovinnon hinta on 6.000–7.000 euroa, viimeisimmän 11.925,25 euroa.

Lähettämämme kirjeet voivat johtaa oikeudenkäyntiin, jos kirjeen vastaanottaja laiminlyö havaitun tekijänoikeuden loukkauksen selvittämisen. Olemme edustaneet syyskuun 2018 alkuun mennessä päämiehiämme jo 32 oikeudenkäynnissä ja yhdeksässä oikeudenkäyntiä valmistelevassa menettelyssä. Oikeudenkäynnit päättyvät useimmiten siihen, että asiassa päästään sovintoon. 

 Kaikista 32 oikeudenkäynnistä 18 on sovittu haastehakemuksen jättämisen jälkeen. Näistä sovituista:

  • 14 päättyi siihen, että vastaaja suoritti korvauksen Hedman Partnersin päämiehelle. 
  • Kahdessa vastapuoli esitti oikeudenkäynnin aloittamisen jälkeen asialliset perustelut kiistämisensä tueksi ja asia sovittiin siten, että kummatkin osapuolet pitivät oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. 
  • Yhdessä asiassa Hedman Partnersin edustama päämies päätti irtautua siten, että tämä suorittaa vastapuolelle tämän siihenastiset kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. 
  • Yhdessä asiassa vastapuolelle korvattiin osa hänen oikeudenkäyntikuluistaan, mutta korvaaja oli viime kädessä loukkauksen tehnyt henkilö, jota vastaan oli käynnistetty oma oikeudenkäynti.

 
Kun oikeudenkäynti sovitaan, vastaaja tavallisesti suorittaa Hedman Partnersin päämiehille loukkauksesta kohtuullisen hyvityksen ja oikeudenkäyntikulut. Näiden yhteismäärä on useimmissa tapauksissa 6.000–7.000 euroa. Sovinnon tekeminen oikeusprosessin aikana ei aiheuta maksuhäiriömerkintää. Kun sovinto on saavutettu, kantaja peruuttaa kanteen tai tuomioistuin vahvistaa sovinnon, jos se on tarpeen. 

Viimeisimmän sovinnon arvo oli selvästi keskimääräistä korkeampi, 11.925,25 euroa. Summaa kasvatti tarve aloittaa kaksi oikeudenkäyntiä, joissa loukkauksen tehnyt henkilö lopulta selvisi ja hän sitoutui korvaamaan enimmän osan molempien oikeudenkäynnin kustannuksista. Sovintosopimus on tuomioistuimen vahvistama.

Merkittävä syy siihen, miksi oikeudenkäynnin aloittamisen jälkeen sovinnossa maksettava summa on keskimääräisesti korkea, on markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksu, joka on 2000 euroa. Tämä tulee sovinnon myötä vastapuolen korvattavaksi muiden oikeudenkäynnin kulujen ohella.


Ratkaistut asiat ovat päätyneet useimmiten oikeudenhaltijan voittoon

Niissä 14 oikeudenkäynnissä, jossa sovintoa ei saavutettu, on ratkaistu kahdeksan:

  • Kolme on edennyt riitaisena ratkaisuun asti, ja näistä Hedman Partnersin päämies on voittanut kaksi. 
  • Neljä oikeudenkäyntiä on edennyt ratkaisuun yksipuolisena tuomiona siten, että vastapuoli ei ole asiassa vastannut ja tuomioistuin hyväksyy kanteessa esitetyt vaatimukset sellaisenaan. 
  • Yhdessä tapauksessa kantaja perui kanteen, kun teleyritys ilmoitti luovuttaneensa vastaajasta liian laajat tiedot ja pyysi tietojen käytön keskeyttämistä. 

Kuudessa tapauksessa käsittely on edelleen kesken. Oikeudenkäynti markkinaoikeudessa kestää tyypillisesti 1–1,5 vuotta ja sovinto on mahdollinen edelleen oikeudenkäynnin myöhemmissä vaiheissa, mutta on omiaan kasvattamaan oikeudenkäynnin kustannuksia.