Tekijänoikeuskirjeitä uusiin kotitalouksiin

Tiistai, 27.11.2018

Tekijänoikeuskirjeitä uusiin kotitalouksiin

Asianajotoimisto Hedman Partners on lähettänyt kirjeitä uusiin kotitalouksiin, joiden internetliittymien kautta on havaittu merkittäviä tekijänoikeuden loukkauksia. Kirjeessä edellytetään loukkauksen selvittämistä, joka voidaan tehdä hyvittämällä loukkaus oikeudenomistajalle tai esittämällä uskottavan selvityksen siitä, että kirjeensaaja tai hänen lähipiirinsä eivät ole vastuussa loukkauksesta. 

Markkinaoikeus on 12.6.2017 alkaen korostanut teleliittymän omistajien yksityisyydensuojaa, jonka myötä ainoastaan kaikkein merkittävimpien oikeudenloukkauksien perusteella on mahdollista saada teleyritykseltä liittymän omistajan yhteystiedot. Jokainen uuteen kotitalouteen lähetettävä kirje perustuu näin ollen erityisen merkittävään loukkaukseen, mikä korostaa asian selvittämisen tarvetta. Vastaanottajien on syytä suhtautua nyt lähetettäviin kirjeisiin erityisellä vakavuudella. Kirjeiden vastaanottajien määrä on aiempaa pienempi, ja käytämme yhä suuremman määrän voimavaroja jokaisen tapauksen tutkintaan. 

Tekijänoikeuslaissa (60 a §) on tarkoitettu, että kirjeessä esitetty selvityskehotus kohdistetaan liittymän omistajaan Vaikka on mahdollista, että liittymää on käyttänyt jokin muu samassa taloudessa tai lähipiirissä, tämä ei kuitenkaan vähennä liittymän omistajan velvollisuutta asian selvittämiseen. Myös EU-tuomioistuin on 18.10.2018 ottanut kannan, että pelkästään ilmoittamalla liittymällä olevan muita käyttäjiä, ei voi vapautua vastuusta tekijänoikeuden loukkauksesta (C-149/17 Bastei Lübbe). 

Kokemuksemme perusteella selvä enemmistö kirjeistä saavuttaa suoraan tai välillisesti oikean henkilön vastaamaan loukkauksesta. Kirjeiden vastaanottajat myös lähes aina lopettavat laittoman toiminnan saatuaan kirjeen. 

Vaikka kirje lähetetäänkin enää vain vakavista loukkauksista, havainto on edelleen sovittavissa hyvitystä ja korvausta vastaan. Ole siis yhteydessä, mikäli kirjeestä on jotain kysyttävää.