Markkinaoikeudelta uusi BitTorrentin käyttöä koskeva ratkaisu

Perjantai, 18.1.2019

Markkinaoikeus tuomitsi vastaajan suorittamaan tekijänoikeuden loukkauksesta 100 euroa hyvitystä ja korvaamaan yli 23 000 euroon nousseet oikeudenkäyntikulut. 

Markkinaoikeus antoi 17.1.2019 uuden ratkaisun tapauksessa, jossa oikeudenomistaja vaati hyvitystä vertaisverkossa jaetuista televisiosarjan jaksoista. Vastaajan katsottiin loukanneen sarjan Black Sails kahden jakson tekijänoikeutta välittämällä niitä internetissä BitTorrent-verkossa. Hänet tuomittiin hyvittämään 50 euroa jaksoa kohti eli yhteensä 100 euroa tekijänoikeuden loukkauksesta ja kantajan oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti 23.060 euroa. Omat oikeudenkäyntikulut jäävät hävinneen omaksi vahingoksi. Hedman Partners edusti tapauksessa tekijänoikeuksien haltijaa.

Vastaaja kiisti loukanneensa tekijänoikeutta vedoten siihen, että oli havaintoaikana matkoilla ja, että langaton verkko oli asetettu matkan ajaksi avoimeksi. Markkinaoikeus kuitenkin piti näytettynä, että teosten yleisön saataviin saattaminen oli tapahtunut hänen pöytätietokoneeltaan ja päätyi myös pitämään uskottavimpana, että vastaaja oli itse tehnyt loukkaukset käyttämällä BitTorrent-ohjelmaa juuri ennen matkalle lähtöä. Ratkaisu on jatkoa johdonmukaiseen linjaan, jossa tekijänoikeuden loukkaaminen ei kodin suojissakaan jää vaille seuraamuksia.

Hedman Partnersilla on oikeudenkäyntejä edelleen vireillä ja valmisteilla tapauksissa, joissa loukkausta ei ole hyvitetty tai muuten selvitetty.