Tietokoneiden tutkinta paljasti laittomat lataukset ja johti korvauksiin

Maanantai, 11.3.2019

Hedman Partnersin ajama todistelun turvaamista koskeva asia on sovittu siten, että vastaaja korvaa selvittelyn kuluina ja hyvityksenä yhteensä 20.000 euroa.

Hedman Partners edusti päämiehiään Crystalis Entertainmentiä ja Scanbox Entertainmentiä asiassa, jossa markkinaoikeus määräsi vastaajan tietokoneet tutkittavaksi todistelun turvaamista varten. Todistelun turvaamisen tarkoitus on selvittää, löytyykö taloudesta loukkaaviksi havaittuja tiedostoja.

Tutkinnan suorittamiseksi kihlakunnanvouti otti laitteet väliaikaiseen takavarikkoon. Sen aikana laitteistosta tehtiin forensinen kopio todisteiden erottelemiseksi muista tiedostoista. Vastaajalle ei ilmoitettu toimenpiteestä etukäteen. Hedman Partners oli kuitenkin lähettänyt vastaajalle kirjeen ja useita muistutuksia ilmoittaakseen tehdystä havainnoista ja tarjotakseen mahdollisuutta selvittää asia.

Laitteiden haltuunoton jälkeen osapuolet pääsivät asiassa sovintoon siten, että vastaaja suorittaa Hedman Partnersin päämiehille yhteensä 20.000 euron korvaukset. Summa kattaa asian selvityskustannukset, joista suurin osa muodostuu ulosottolaitoksen käyttämän forensisen asiantuntijan palveluista, lainopillisesta työstä sekä oikeudenloukkauksen hyvittämisestä.

Tapauksesta uutisoi Yle