Markkinaoikeuden hylkäämä kanne ohjaa kantajia hakemaan vastaajien tietokoneet takavarikkoon

Perjantai, 28.6.2019

Markkinaoikeus vapautti vastaajan kantajan vaatimuksista, mutta piti todennäköisimpänä, että loukkaaja oli joko hän itse tai tämän perheenjäsen. Kantaja ei ollut asiassa selvittänyt tarkemmin, miltä koneelta loukkauksen jäljet löytyvät. Ratkaisu tehtiin 27.6.2019.

Asianajotoimisto Hedman Partnersin edustama Crystalis Entertainment vaati vastaajalta alun perin kirjeitse hyvityksenä ja korvauksena selvityskuluista 800 euroa ja markkinaoikeudessa yhteensä 20.660 euroa oikeudenkäyntikuluineen. Markkinaoikeus hylkäsi kanteen varteenotettavien vaihtoehtoisten tapahtumienkulkujen olemassaolon vuoksi.   

Ratkaisu on pettymys oikeudenhaltijoille, sillä näyttö riitti osoittamaan vastaajan olleen todennäköisimmin loukkauksen takana, tai että vähintäänkin loukkaus oli hänen perheenjäsenensä tekemä. Kantajana ollut Crystalis Entertainment harkitsee valitusta korkeimpaan oikeuteen ja mahdollisia jatkotoimia vastaajan perheenjäseniä kohtaan.

Asiassa vaatimuksia ajanut Hedman Partners arvioi, että seuraavat oikeudenkäynnit todennäköisesti alkavat tietokoneiden takavarikoilla turvaamistoimien avulla. Tällöin oikeudelle ei jää epäselvyyttä siitä, miltä laitteelta loukkaukset ovat tapahtuneet.