Markkinaoikeus vahvisti teknisen valvonnan luotettavuuden

Torstai, 9.2.2017

Markkinaoikeus antoi 7.2. toisen ratkaisunsa tapauksissa, joissa oikeudenomistajat vaativat hyvitystä vertaisverkossa jaetuista televisiosarjan jaksoista ja elokuvista. Kantajien vaateet eivät menestyneet, ja oikeudenomistajat tuomittiin korvaamaan tämän oikeudenkäyntikulut. 

Olemme päätöksen lopputulokseen hyvin pettyneitä, mutta toimeksiantomme tekijänoikeuden valvontaan ja loukkauksiin puuttumiseen jatkuu. Tutkimme tuomion tarkkaan ja arvioimme onko siinä perusteita valitukselle. Tekijänoikeus on edelleen voimassa ja kirjeissä esittämämme vaatimukset säilyvät. Suomessa on tuomittu useita henkilöitä tekijänoikeuden loukkauksista korvauksiin erityisesti rikosprosesseissa, eikä uusi tuomio muuta sitä. Tämä on markkinaoikeudesta toinen tuomio vertaisverkkoasiassa, aiempi kääntyi oikeudenomistajan voitoksi.

Tuomioistuin vahvisti monta oikeudenomistajien puolesta puhuvaa seikkaa, jotka on yleisessä keskustelussa kyseenalaistettu. Crystaliksen asema tekijänoikeuksien toimeenpanijana on nyt oikeuden tutkima ja hyväksymä. Lisäksi markkinaoikeus tutki tässäkin tapauksessa kantajien käyttämät tekniset todisteet ja totesi ne luotettaviksi.

Pystyimme teknisillä todisteilla osoittamaan sen, että vastaajan liittymää oli käytetty laajasti tekijänoikeuden loukkauksiin. Keskitymme jatkossa kehittämään keinoja, joilla vaateen kohdistaminen loukkaukseen tehneeseen henkilöön voidaan luotettavasti näyttää. Tulemme tutkimaan tarkoin tuomion asettamaa näyttökynnystä ja huolehtimaan siitä, että tulevissa oikeudenkäynneissä meillä on esittää riittävä näyttö myös loukkaajan henkilöllisyyden osalta.

Lisäksi markkinaoikeus tulkitsi Scanboxin lisenssisopimuksen sanamuotoa vastaajan hyväksi. Oikeuden tulkinta ei vastaa sopimuksen osapuolten tarkoitusta. Kyseessä on sopimustekninen seikka, jossa osapuolten tarkoitus ei riittävällä täsmällisyydellä selvinnyt tuomioistuimelle. Tämä tullaan korjaamaan tuleviin kanteisiin.

Markkinaoikeuden päätökseen on vielä mahdollisuus hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.