Crystalis & Scanbox jättivät valituslupahakemuksen

Keskiviikko, 12.4.2017

Crystalis ja Scanbox ovat 10.4.2017 jättäneet valituslupahakemuksen korkeimpaan oikeuteen markkinaoikeuden hylkäämästä hyvitysvaatimuksesta (MAO:55/17). 

Yhtiöt ovat valmiita puolustamaan näkökulmaansa myös korkeimmassa oikeudessa: vastaaja olisi pitänyt tuomita tekijänoikeuden loukkauksesta ja yhtiöt hakevat korkeimmalta oikeudelta ohjeistusta miten vastaavissa tapauksissa on toimittava.

Scanbox puolestaan on hankkinut oikeudenkäynnin kohteena olevan elokuvan yksinoikeuden Pohjoismaihin sisältäen oikeuden elokuvan toimeenpanoon kieliversioista riippumatta, mistä johtuen Scanboxin kanne on tutkittava. 

Aiemmin lisenssisopimuksen sanamuotoa tulkittiin vastaajan hyväksi. Oikeuden tulkinta ei vastannut sopimuksen osapuolten tarkoitusta ja korkeinta oikeutta pyydetään oikaisemaan sopimuksen tulkinta vastaamaan tätä.

Crystalis ja Scanbox jatkavat molemmat oikeuksiensa valvomista ja tarjoavat edelleen kirjeitse mahdollisuutta sopia. Yhtiöt valmistelevat uusia oikeudenkäyntejä niiden osalta, joilta ei ole saatu hyväksyttävää selvitystä tai hyvitystä. 

Scanbox tulee esittämään vaatimuksia Suomesta käsin tehtävistä oikeudenloukkauksista riippumatta loukkauksen kohteena olevan elokuvan kieliversiosta.