Lisätietoa tekijänoikeusien valvonnasta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta

Torstai, 20.4.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö on koonnut verkkosivuilleen tietoa tekijänoikeuksien valvonnasta. Sivulta löytyy tietoa yksityishenkilöihin kohdistuvasta valvonnasta, kuten oikeudenhaltijoiden ja kirjeiden saajien oikeuksista, vastuista sekä velvoitteista.

Myös opetus- ja kulttuuriministeriö muistuttaa lakiin perustuvasta oikeudesta vaatia hyvitystä niiltä, jotka ovat loukanneet heidän oikeuksiaan. Sivustolla myös kehotetaan välttämään tilanteet, joissa voi syyllistyä tekijänoikeuksien loukkaukseen ja kannustetaan käyttämään selvästi laillisia sisältöpalveluja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä sivu löytyy osoitteesta: http://minedu.fi/tekijanoikeuksien-valvonta