Langaton verkko eli WiFi

 

Suurimmalla osalla on kotonaan käytössä langaton verkko. Lähes jokainen internetin käyttämiseksi tarvittava reititin sisältää mahdollisuuden langattoman verkon käyttöön ja monissa niissä se on oletuksena käytössä. Kirjeistämme nousee usein esiin kysymys, onko mahdollista, että joku ulkopuolinen henkilö olisi käyttänyt langatonta verkkoa loukkauksen tekemiseen. Tämän ohjeen avulla kirjeen saaja voi selvittää asian heti kirjeen tultua ja kerätä mahdollisesta käyttäjästä näyttöä, jotta se voidaan todentaa vielä myöhemmin. 

Ulkopuolinen käyttäjä on epätodennäköinen

Reitittimien tarjoamat langattomat verkot on suunniteltu ensi sijassa talouden omaan käyttöön. Näin ollen reitittimien lähetystehot on mitoitettu riittämään yhdelle huoneistolle ja tällöinkin reititin on sijoitettava keskeiselle paikalle. Langattoman verkon signaali on herkkä häiriöille. Esimerkiksi kiinteät esineet, kuten seinät, sekä muu elektroniikka aiheuttavat helposti häiriöitä kuuluvuuteen. Myös radiokanavien ruuhka lyhentää käyttöetäisyyttä kerrostaloissa, joissa langattomat verkot ovat yleisiä. Käytännössä on siis hyvin epätodennäköistä, että kyseessä olisi ulkopuolinen käyttäjä, joka siirtäisi suuria tiedostoja salaa toisen verkossa. Tästä syystä on tärkeää pystyä näyttämään todeksi verkon luvaton käyttö, mikäli näin olisi yksittäisessä tapauksessa tapahtunut.   

Avoimeen langattomaan verkkoon vetoavan on esitettävä siitä selvitys

Vaikka teillä olisi perusteltu epäilys, että kirjeen saamisen syy voisi johtua ulkopuolisesta käyttäjästä, pelkän väitteen esittäminen ei riitä vapautumaan vastuusta. Lain mukaan riita-asiassa kummallakin osapuolella on näyttötaakka omista väitteistään eli väitteen tueksi on esitettävä näyttöä tai asiaa ei voida ottaa tuomion perustaksi (oikeudenkäymiskaari 17 luku 2 § https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004#L17). On siis tärkeää huomata, että puolustustaan ei kannata jättää pelkän syyttömyysolettaman varaan, sillä se on käytössä pelkästään rikosasioissa.

Useissa ajamissamme oikeudenkäynneissä on noussut esiin avoin langaton verkko. Vain jos vastaaja on pystynyt toimittamaan vakuuttavaa näyttöä langattoman verkon ulkopuolisesta käyttäjästä, on asia kääntynyt vastaajan eduksi:

Hankkimalla selvitystä ulkopuolisesta käyttäjästä jo aikaisessa vaiheessa varmistat, että asia voidaan huomioida myös tuomioistuimessa. Tällöin oikeudenkäynti ei ole välttämättä edes tarpeen.

 Kerää ja toimita seuraavat tiedot 

Reitittimestä tarvittavat tiedot:

-       Reitittimen merkki ja malli

-       Langattoman verkon nimi (SSID)

-       Miten reititin on ollut suojattuna

Nämä tiedot ovat useimmiten kirjattuna reitittimen kyljessä tai alla olevassa tarrassa, joten tarran valokuvaaminen on tässä vaivaton tapa. 

Toimita myös selvitys verkon ulkopuolisesta käyttäjästä. Pelkkä verkon avoimuus ei riitä todisteeksi siitä, että verkkoa käyttäisi ulkopuolinen taho. Selvitystä ulkopuolisesta käyttäjästä voi kerätä esimerkiksi älypuhelimella Fing – Network Scanner -sovelluksella seuraamalla näitä ohjeita:

Fing 

Tallenna tuloksena saamasi listaus Fingistä sähköpostiin.

Selvitys ulkopuolisesta käyttäjästä on syytä tehdä heti kirjeen vastaanottamisen jälkeen

Jos epäilet ulkopuolista käyttäjää, ryhdy heti toimiin, jotta voit todentaa käyttäjän olemassaolon. Mikäli selvitys tehdään vasta paljon kirjeen saapumisen jälkeen, selvityksen uskottavuus ja yleistettävyys aikaisempaan heikkenee. Nopealla selvityksellä saat myös meidät helpommin vakuuttuneeksi tilanteen todellisesta laidasta ja saat asian pois päiväjärjestyksestä.

Huomaa kuitenkin, että avoimeen verkkoon vetoaminen silloin, kun verkko on todellisuudessa ollutkin suojattuna, ei ole missään olosuhteissa kannattavaa. Tämä on omiaan johtamaan suuriin oikeudenkäyntikuluihin, jotka koituvat häviäjän maksettavaksi.