Mihin kirjeissä pyydetty summa perustuu?

Tiistai, 17.1.2017

Kirjeissä erittelemämme summa koostuu kahdesta osasta, hyvityksestä ja korvauksesta, jotka on lain mukaan suoritettava oikeudenomistajalle tekijänoikeuden loukkaamisesta.

Suomen tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin mukaan teoksen luvaton saattaminen yleisön saataviin johtaa hyvitysvelvollisuuteen. Elokuvan tai televisiosarjan jakson laiton jakaminen BitTorrent -vertaisverkossa leviää rajoittamattomalle yleisölle ja siksi hyvityksen suuruus ei vastaa teoksen osto- tai tilaushintaa vaan sen levittämisestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä.

Markkinaoikeus on tuominnut kohtuullisena hyvityksenä loukkauksesta 100 euroa jokaista elokuvaa ja 50 euroa jokaista televisiosarjan jaksoa kohden. Hyvitystä voivat korottaa tapauskohtaiset erityispiirteet, kuten vielä julkaisemattoman materiaalin eteenpäin jakamisesta koituvat tavanomaista suuremmat taloudelliset menetykset.

Vertaisverkossa jakaminen ei tapahdu vahingossa ja johtaa tekijänoikeuslain 57 §:n 2 momentin mukaiseen korvausvelvollisuuteen tekijänoikeusloukkausten selvittämisestä ja valvonnasta. Korvausmaksu muodostuu teknisestä selvitystyöstä, oikeudellisesta työstä, tuomioistuimen maksuista ja verkko-operaattoreille aiheutuneista kustannuksista. Valvontakustannukset on voitu valvonnan kattavuuden ansiosta jyvittää loukkausta kohden kohtuullisen alhaisiksi, vaikka selvitystyö edellyttääkin monen alan asiantuntemusta. Korvattavaksi tulee hyvityksen lisäksi 400 euroa jokaista edustamaamme oikeudenhaltijaa kohden, jonka teoksia on havaittu loukatun ja 50 euroa jokaista loukattua nimikettä kohti.