Mistä suuret oikeudenkäyntikulut muodostuvat?

Keskiviikko, 6.3.2019

Oikeudenkäyntikulut voivat kasvaa suuriksi. Kaksi markkinaoikeuden päätöstä ovat esimerkkejä suurten oikeudenkäyntikulujen muodostumisesta vastaajalle. Niissä oikeudenomistajat ovat vaatineet hyvitystä vertaisverkossa jaetuista televisiosarjan jaksoista ja elokuvista. 17.1.2019 annetussa ratkaisussa vastaaja tuomittiin maksamaan yli 23.000 euron oikeudenkäyntikulut. Sitä aiemmin, 15.9.2017, toisessa asiassa vastaaja oli tuomittu korvaamaan jopa yli 33.000 euroa.

Mistä kaikesta oikeudenkäyntikulut koostuvat ja miten osapuolet voivat niihin vaikuttaa?

Häviäjä maksaa kulut

Suomen lain mukaan oikeudenkäynnin häviäjä maksaa vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Tällä pyritään rohkaisemaan osapuolia sopimaan riitansa ilman oikeudenkäyntiä. Toisaalta näin voidaan estää myös se, ettei oikeassa ollut osapuoli joudu kanteen ajamisen takia huonompaan asemaan, kuin jos hän ei olisi oikeutta hakenut.

Lisäksi häviäjän velvollisuus maksaa kulut on tehokas keino ohjata osapuolten väitteet vain kyseisessä asiassa merkityksellisiin ja paikkaansa pitäviin seikkoihin. Perustelemattomat ja keksityt väitteet nostavat helposti kustannuksia. Jos erimielisyydet saadaan oikeudenkäynnin alussa rajattua suppeisiin kysymyksiin, oikeudenkäynnit kulut eivät kasva mahdottomasti.  

Osapuolet voivat itse vaikuttaa kuluihin

Oikeudenkäynnissä kantajan, eli sen, joka vie asian oikeuteen, tehtävänä on ensin esittää näyttö, jonka uskoo riittävän siihen, että kanne näytetään toteen. Vastaaja voi pyrkiä horjuttamaan kantajan esittämää väitettä ja esittää oman vastanäyttönsä. Yleensä vastanäytöllä pyritään tuomaan esiin seikka, joka johtaisi kanteen hylkäämiseen.

Näytön ja vastanäytön määrällä on vaikutus kustannusten syntymiseen. Kantaja voi joutua vastanäytön takia esittämään lisää näyttöä oman kanteensa tueksi, jos vastaajan väite tai näyttö ei ehkä olekaan koko kuva tapahtumasta. Vastanäytöistä ja vastanäyttöjen vastanäytöistä voi syntyä kierre, joka nostaa oikeudenkäynnin kuluja huomattavasti.

Vastaajan oma asiamies on yleensä paras henkilö arvioimaan, mitkä väitteet vastaajan on syytä esittää. Hän kuitenkin luottaa oman päämiehensä kertomaan, eikä erikseen lähde selvittämään, pitävätkö vastaajan hänelle kertomat asiat paikkansa.

Kaikki sellaiset väitteet ja lisänäyttö, joiden paikkaansa pitävyyttä toisella osapuolella voi olla syytä epäillä, nostavat oikeudenkäynnin kuluja. Kantajan asiamiehenä Hedman Partners tutkii jokaisen vastapuolen väitteen. Tarvittaessa väitteen tarkempaan tutkimiseen käytetään myös asiantuntijoita sekä teknistä tutkintaa. Näin väitteiden paikkansapitävyys saadaan tarkistettua, mutta se kasvattaa kustannuksia.