News

Korkeimmalta oikeudelta vahva mandaatti tekijänoikeuden valvonnalle

BitTorrentin käyttäjien yhteystietojen luovuttaminen on perusteltua

5.7.2022 | Read more

EU:n tuomioistuimelta valvontaa tukeva linjaus

Vertaisverkossa tekijänoikeutta loukkaavan käyttäjän henkilöllisyys voidaan selvittää

21.6.2021 | Read more

Markkinaoikeus hyväksyi kanteen vertaisverkkoasiassa

Vastaajan on esitettävä selvitys kumotakseen olettaman siitä, että hän on ollut liittymän käyttäjä.

19.12.2019 | Read more

KHO ei myöntänyt valituslupaa henkilötietojen tarkastusta koskevassa asiassa

KHO:n jättäessä valitusluvan myöntämättä, ei ole olemassa yleistä ennakkopäätöstä.

10.12.2019 | Read more

Markkinaoikeuden hylkäämä kanne ohjaa kantajia hakemaan vastaajien tietokoneet takavarikkoon

Markkinaoikeus vapautti vastaajan kantajan vaatimuksista.

28.6.2019 | Read more

Tietokoneiden tutkinta paljasti laittomat lataukset ja johti korvauksiin

Hedman Partnersin ajama todistelun turvaamista koskeva asia on sovittu. Vastaajalle korvattavaa 20.000 euroa.

11.3.2019 | Read more

Markkinaoikeus hylkäsi kanteen – vastaajalle jäi silti lähes 5.000 euroa vastuita

Markkinaoikeus vapautti vastaajan kantajan vaatimuksista, mutta omia oikeudenkäyntikuluja jäi maksettavaksi lähes 5000 euroa.

4.3.2019 | Read more

Markkinaoikeudelta uusi BitTorrentin käyttöä koskeva ratkaisu

Markkinaoikeus tuomitsi vastaajan suorittamaan tekijänoikeuden loukkauksesta 100 € hyvitystä ja korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

18.1.2019 | Read more

Tekijänoikeuskirjeitä uusiin kotitalouksiin

Kirjeitä on lähetetty kotitalouksiin, joiden internetliittymien kautta on havaittu merkittäviä tekijänoikeuden loukkauksia.

27.11.2018 | Read more

Oikeudenkäynnit tekijänoikeuden loukkauksista päättyvät usein sovintoon

32 oikeudenkäynnistä 18 on sovittu haastehakemuksen jättämisen jälkeen. Tyypillinen sovinnon hinta on 6.000–7.000 euroa.

17.9.2018 | Read more

Hedman Partners toteuttaa tekijänoikeuskirjeiden hyviä käytäntöjä

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi suosituksen tekijänoikeuskirjeiden hyviksi käytännöiksi tammikuussa.

9.4.2018 | Read more

Uusia vastuuhenkilöitä Hedman Partnersin tekijänoikeusasioiden valvontaan

Tekijänoikeuden valvonnan laajentumisen myötä Hedman Partnersilla asettuu uusia henkilöitä aiempaa keskeisempiin asemiin.

11.12.2017 | Read more

Markkinaoikeudelta selkeä piratismin tuomitseva päätös

Vastaaja tuomittiin maksamaan 100 euron hyvitykset ja yli 33 000 euron oikeudenkäyntikulut.

15.9.2017 | Read more

Lisätietoa tekijänoikeusien valvonnasta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on koonnut verkkosivuilleen tietoa tekijänoikeuksien valvonnasta.

20.4.2017 | Read more

Crystalis & Scanbox jättivät valituslupahakemuksen

Yhtiöt ovat valmiita puolustamaan näkökulmaansa myös korkeimmassa oikeudessa.

12.4.2017 | Read more

Markkinaoikeus vahvisti teknisen valvonnan luotettavuuden

Markkinaoikeus vahvisti teknisen valvonnan luotettavuuden, vaikka hylkäsi kanteen – oikeuksien valvonta jatkuu.

9.2.2017 | Read more

Black Sails -sarjan laittomasta jakamisesta kiinni

Black Sails -sarjan laittomasta jakamisesta kiinni jääneelle henkilölle tuli taas maksettavaa markkinaoikeudessa.

24.11.2016 | Read more

Hedman Partners hakee linjausta markkinaoikeuden tuomioon

Korkeimmalta oikeudelta haetaan linjausta elokuvien ja tv-sarjojen luvattomasta jakelusta tuomittavan hyvityksen tasoon.

13.9.2016 | Read more

Markkinaoikeus tuomitsi vastaajan

Vastaaja tuomittiin 600 euron hyvitykseen ja yli 30 000 euron oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen.

8.7.2016 | Read more