EU:n tuomioistuimelta valvontaa tukeva linjaus

Maanantai, 21.6.2021

Euroopan unionin tuomioistuin on 17.6.2021 antanut ratkaisun ns. Mircom-asiassa (C-597/19). Ratkaisun mukaan elokuvien jakaminen BitTorrentilla on tekijänoikeuden loukkaus riippumatta siitä, miten paljon tai miten vähän kultakin BitTorrentin käyttäjältä on ladattu tiedostoa. Vastuusta ei voi vapautua sillä, että ohjelmisto jakaa automaattisesti. Käyttäjä on toiminut tietoisena menettelynsä seurauksista käynnistämällä BitTorrent-asiakasohjelman.

Tuomioistuin vahvisti, että loukkauksen valvontaa varten oikeudenhaltijalla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus vastaanottaa ja käsitellä henkilötietoja kuten IP-osoitetta ja niitä käyttävän henkilön nimeä ja osoitetietoja. Tällainen käsittely on oikeasuhteisessa tasapainossa osapuolten perusoikeuksiin nähden eikä käsittelyä voida pitää vakavana puuttumisena kunkin henkilön yksityisyyden suojaan.

Myös yrityksillä, jotka käyttävät saamiaan oikeuksia vain piratismiin puuttumiseen, on samat oikeudet kuin muillakin tekijänoikeuden haltijoilla. Tällaiset yritykset voivat samoin perustein saada tietoja IP-osoitteen käyttäjästä, kun IP-osoitteesta on loukattu heidän valvomiaan oikeuksia. Hedman Partnersin asiakkaista valtaosa käyttää itse oikeuksiaan täysipainoisesti tarjoamalla elokuvia ja sarjoja yleisölle elokuvateattereissa, suoratoistopalveluissa, levyillä ja televisiossa.

EU:n tuomioistuimen ratkaisu oli odotettu ja se vastaa Hedman Partnersin näkemystä EU-oikeuden sisällöstä. Hedman Partners tulee noudattamaan ratkaisun osoittamaa linjaa ja tulee jatkossakin valvomaan vertaisverkkoja selvittämällä loukkaukseen käytetyn verkkoliittymän tilaajan henkilöllisyyden.