Markkinaoikeus määräsi kirjeen saajan tietokoneet tutkittavaksi – johti yli 10.000 euron korvauksiin

Tiistai, 9.7.2024

Asianajotoimisto Hedman Partnersin edustama elokuvastudio Warner Bros ja elokuvien levitysyhtiö Scanbox olivat alun perin lähestyneet liittymän haltijaa kirjeitse ja vaatineet yhteensä 700 euroa hyvityksenä ja korvauksena heidän kahden elokuvansa levityksestä vertaisverkossa. Kirjeen saaja ei ollut vastannut kirjeeseen tai muistutukseen, joten yhtiöt valmistautuivat oikeudenkäyntiin hakemalla markkinaoikeudelta todistelun turvaamista.

Markkinaoikeus määräsi kirjeen vastaanottajan tietokoneet ja tallennuslaitteet väliaikaiseen takavarikkoon ja tutkittavaksi. Ulosottolaitos toteutti takavarikon noutamalla laitteet kirjeen saajan osoitteesta. Asiassa ei tarvinnut kuitenkaan tehdä laitteiden tutkintaa, sillä kirjeen saaja hyväksyi oikeudenhaltijoiden korvausvaateen ja turvaamistoimen kulujen korvaamisen laitteiden haltuunoton jälkeen.

Kirjeen saaja sitoutui korvaamaan oikeudenhaltijoille yhteensä 10.300 euroa sisältäen hyvityksen elokuvan luvattomasta levityksestä, selvitys- ja valvontakulut sekä turvaamistoimihakemuksen tekemisestä ja toteuttamisesta aiheuttavat kustannukset.

Markkinaoikeuden antoi takavarikkomääräyksen päätöksellä nro 306/2024.