Usein kysyttyä aiheesta

Lue usein kysytyt kysymykset aiheesta.

Mistä jakamisessa on kyse?

Valvomamme laiton jakaminen tapahtuu BitTorrent-vertaisverkkoa käyttäen. BitTorrent on hajautettuun tiedostonjakoon perustuva teknologia, jonka tarkoitus on tiedostojen mahdollisimman tehokas levittäminen rajattomalle määrälle vastaanottajia. Jokainen BitTorrentin käyttäjä jakaa tiedostoa edelleen verkon muille käyttäjille. Jakaminen voi tapahtua joko tiedoston lataamisen tai katselun yhteydessä. BitTorrent-teknologia itsessään on laillinen, mutta sen käyttö laittomaan tiedostojenjakoon on hyvin yleistä.

Tekijänoikeudella suojattujen teosten lataaminen laittomasta lähteestä edes omaan käyttöön ei ole luvallista tekijänoikeuslain
11 §:n 5 momentin perusteella. BitTorrentin käyttäjä ei lataa tiedostoja vain omaan käyttöön, vaan tulee aina jakaneeksi niitä suuremmalle yleisölle. Tämä on vielä omaan käyttöön lataamista vahingollisempaa.

Miten havainto on tehty? 

IP-osoite ja muut tekniset tiedot ovat peräisin julkisesta vertaisverkosta, johon kenellä tahansa on pääsy. Asiantuntija yhdistää valvontaohjelman BitTorrent-verkkoon ja lataa sieltä koepalan luvattomasti jaetusta tiedostosta. Näin saadaan selville tiedoston jakajan IP-osoite.

Liittymän omistajan nimi- ja osoitetiedot olemme saaneet verkko-operaattorilta. Markkinaoikeus on tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla määrännyt luovuttamaan tiedot asianajajalle. Operaattorin on tällaisessa tilanteessa lain mukaan luovutettava tiedot. Tämä koskee kaikkia operaattoreita.

Miksi hyvityksiä täytyy maksaa? 

Suomen tekijänoikeuslain 57 §:n mukaan teoksen luvaton saattaminen yleisön saataviin johtaa hyvitysvelvollisuuteen. Hyvityksillä kompensoidaan niitä taloudellisia menetyksiä, joita luvaton jakaminen aiheuttaa oikeudenomistajille. Hyvityksen suorittamalla loukkaus on mahdollista sopia osapuolten välillä ilman, että asiaa täytyy viedä pidemmälle poliisin tai oikeuden eteen. 

Valvonnan perimmäinen tavoite on verkkopiratismin kitkeminen ja kuluttajien ohjaaminen laillisten palveluiden äärelle. 

Mihin kirjeissä pyydetty summa perustuu? 

Kirjeissä erittelemämme summa koostuu kahdesta osasta, hyvityksestä ja korvauksesta, jotka on lain mukaan suoritettava oikeudenomistajalle tekijänoikeuden loukkaamisesta.

Suomen tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin mukaan teoksen luvaton saattaminen yleisön saataviin johtaa hyvitysvelvollisuuteen. Elokuvan tai televisiosarjan jakson laiton jakaminen BitTorrent-vertaisverkossa leviää rajoittamattomalle yleisölle ja siksi hyvityksen suuruus ei vastaa teoksen osto- tai tilaushintaa vaan sen levittämisestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä.

Markkinaoikeus on tuominnut kohtuullisena hyvityksenä loukkauksesta 100 euroa jokaista elokuvaa ja 50 euroa jokaista televisiosarjan jaksoa kohden. Hyvitystä voivat korottaa tapauskohtaiset erityispiirteet, kuten vielä julkaisemattoman materiaalin eteenpäin jakamisesta koituvat tavanomaista suuremmat taloudelliset menetykset.

Vertaisverkossa jakaminen ei tapahdu vahingossa ja johtaa tekijänoikeuslain 57 §:n 2 momentin mukaiseen korvausvelvollisuuteen tekijänoikeusloukkausten selvittämisestä ja valvonnasta. Valvontakustannukset on voitu valvonnan kattavuuden ansiosta jyvittää loukkausta kohden kohtuullisen alhaisiksi, vaikka selvitystyö edellyttääkin monen alan asiantuntemusta. Korvausmaksu muodostuu teknisestä selvitystyöstä, oikeudellisesta työstä, tuomioistuimen maksuista ja verkko-operaattoreille aiheutuneista kustannuksista. Näistä syntyvä kustannus on 400 euroa. Jos loukkaus koskee useampaa oikeudenhaltijaa, työmäärä ja siten korvausmäärä kasvaa 100 euroa jokaista oikeudenhaltijaa kohti. Jos tietojen säilytysaika teleyrityksellä on niin lyhyt, että tietojen säilytys on täytynyt varmistaa turvaamistoimella, tästä syntyvä kulu tulee myös korvattavaksi.

Miten käy, jos en maksa pyydettyä hyvitystä? 

Hyvityksen maksaminen hyvittää loukkauksen. Kun havainto on selvä ja loukkaaja on kirjeen saaneen tiedossa, suosittelemme maksamaan hyvityksen. Se mahdollistaa loukkauksen sopimisen oikeudenomistajien kanssa ilman oikeudenkäyntiä ja siitä aiheutuvia kustannuksia. 

Liittymän omistaja on asiaan osallinen ja ensisijainen epäilty loukkauksen tekijäksi. Jos loukkauksen tapahtumisesta on aidosti epäselvyyttä, kehotamme avustamaan meitä sen selvittämisessä, kuka liittymän käyttäjistä on hyvitysvastuussa. 

Viime kädessä hyvitys on mahdollista vaatia aloittamalla oikeudenkäynti tai poliisitutkinnassa. Olemme joutuneet aloittamaan useita oikeudenkäyntejä niitä kohtaan, jotka eivät ole suostuneet hyvittämään tekemäänsä loukkausta tai selvittämään asiaa.

Saanko uuden vaatimuskirjeen, vaikka maksan hyvityksen? 

Hyvityksen suorittamalla me sitoudumme siihen, ettemme esitä uusia vaatimuksia, vaikka liittymää olisi käytetty laajemminkin teosten luvattomaan levitykseen ennen tämän kirjeen vastaanottamista. Hyvityksen suorittamisen jälkeen asia on kokonaan sovittu. Ainut poikkeus tähän on, jos sama henkilö jatkaa luvatonta toimintaa. 

Mihin Hedman Partnersin oikeus kirjeiden lähettämiseen perustuu? 

Hedman Partners toimii oikeudenomistajien valtuuttamana ja näiden pyynnöstä. Tehtävänämme on puuttua tiedostojen luvattomaan jakamiseen. Kirjeiden lähettäminen perustuu Asianajajaliiton sääntöihin, jotka edellyttävät, että asiat yritetään ratkaista sovinnollisesti ennen niiden oikeuteen viemistä. Hedman Partners on yhdessä oikeudenomistajien kanssa tarjonnut kirjeen vastaanottajille mahdollisuutta hyvittää oikeudenloukkaus kohtuullisen hyvityksen suorittamalla.

Miten käy, jos en maksa pyydettyä hyvitystä? 

Hyvityksen maksaminen hyvittää loukkauksen. Kun havainto on selvä ja loukkaaja on kirjeen saaneen tiedossa, suosittelemme maksamaan hyvityksen. Se mahdollistaa loukkauksen sopimisen oikeudenomistajien kanssa ilman oikeudenkäyntiä ja siitä aiheutuvia kustannuksia. 

Liittymän omistaja on asiaan osallinen ja ensisijainen epäilty loukkauksen tekijäksi. Jos loukkauksen tapahtumisesta on aidosti epäselvyyttä, kehotamme avustamaan meitä sen selvittämisessä, kuka liittymän käyttäjistä on hyvitysvastuussa. 

Viime kädessä hyvitys on mahdollista vaatia aloittamalla oikeudenkäynti tai poliisitutkinnassa. Olemme joutuneet aloittamaan useita oikeudenkäyntejä niitä kohtaan, jotka eivät ole suostuneet hyvittämään tekemäänsä loukkausta tai selvittämään asiaa.

 

Onko Hedman Partnersilla vireillä oikeudenkäyntejä kirjeiden vastaanottajia vastaan? 

Hedman Partners on käynnistänyt useita oikeudenkäyntejä kirjeiden vastaanottajia kohtaan kun osapuolet eivät ole päässeet asiassa sovintoon tai loukkausta ei ole muuten selvitetty.

Vireillä olevien siviiliasioiden määrää voi tiedustella markkinaoikeudesta: http://markkinaoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Vireillä olevat rikosasiat eivät ole ennen syyttäjän tekemää syytteen nostamista julkista tietoa.

Miten menettelen, jos epäilen verkko-operaattorin luovuttaneen tietoni väärin? 

Liittymän tilaaja voi voi pyytää verkko-operaattoria tarkistamaan tiedon IP-osoitteen haltijasta. Huomaathan, että IP-osoite on saattanut vaihtua operaattorin tarkistusajankohdan jälkeen, sillä kuluttajaliittymissä IP-osoite vaihtuu aika-ajoin. Mikäli liittymän aiempi haltija on muuttanut ja jättänyt ilmoittamatta muutosta operaattorille, voi vanhan osoitteen liittymä vielä olla aiemman asukkaan nimissä. Tällöin suosittelemme ilmoittamaan muutosta operaattorille ja toimittamaan meille selvityksen muutosta. 

Miksi IP-osoitteeni ei täsmää kirjeessä ilmoitettuun? 

Kuluttajaliittymissä on käytössä ns. dynaaminen IP-osoite, joka vaihtuu aika ajoin. Jos nykyinen IP-osoite on eri kuin kirjeessä ilmoitettu, on IP-osoite todennäköisesti vaihtunut. Operaattori on antanut tiedon, kenellä IP-osoite on ollut käytössä juuri havaitun loukkauksen hetkellä. Tietokoneesi IP-osoite saattaa myös olla lähiverkon IP-osoite. Julkisen IP-osoitteen pystyt tarkistamaan esimerkiksi täältä: https://www.whatismyip.com/

Miksi valvontaa tehdään? 

Verkkopiratismi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä koko kulttuurialalle ja yhteiskunnalle. Taloudellinen epävarmuus vähentää elokuvien ja televisiosarjojen tuotannon kannattavuutta, jolloin työntekijöitä palkataan vähemmän ja tuotantoja aloitetaan harvemmin. 

Verkkopiratismia valvomalla keräämme elokuvien ja televisiosarjojen tekijöille hyvityksiä, jotka kompensoivat piratismin aiheuttamia menetyksiä. Samalla pyrimme vähentämään piratismia ja ohjamaan ja kannustamaan kuluttajia käyttämään laillisia palveluita. Valvomamme elokuvat ja sarjat ovat Suomessa saatavilla suoratoistopalveluissa, kaupoissa ja elokuvateattereissa, useimmat samanaikaisesti kansainvälisen julkaisun kanssa. Suomen kaltaiselle pienelle maalle on tärkeää, että tekijät ja tuottajat voivat turvallisesti julkaista elokuvat ja sarjat täällä ilman piratismin pelkoa.

 

Onko valvonnalla vaikutusta? 

Tilastot osoittavat, että valvonnalla on vaikutusta. Taloustutkimus Oy:n tekemän kyselytutkimuksen perusteella kirjeillä on ollut selvä vähentävä vaikutus piraattipalvelujen käyttämiseen (Tekijänoikeusbarometri 2017). Kyselytutkimusten lisäksi BitTorrent-liikenteen määrän tarkkailu on osoittanut, että Suomessa vertaisverkon käyttö piratismiin on laskenut valvonnan aloittamisen myötä. Samaa laskua vertaisverkkojen käytössä ole havaittu muissa Euroopan maissa, joissa on samankaltaiset lailliset palvelut, mutta ei samankaltaista piratismin valvontaa.

 

 

 

Mistä löydän lisätietoa aiheesta ja oikeuksistani? 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on koonnut verkkosivuilleen tietoa tekijänoikeuksien valvonnasta. Sivulta löytyy tietoa yksityishenkilöihin kohdistuvasta valvonnasta, kuten oikeudenhaltijoiden ja kirjeiden saajien oikeuksista, vastuista sekä velvoitteista.

Myös opetus- ja kulttuuriministeriö muistuttaa lakiin perustuvasta oikeudesta vaatia hyvitystä niiltä, jotka ovat loukanneet heidän oikeuksiaan. Sivustolla myös kehotetaan välttämään tilanteet, joissa voi syyllistyä tekijänoikeuksien loukkaukseen ja kannustetaan käyttämään selvästi laillisia sisältöpalveluja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä sivu löytyy osoitteesta: http://minedu.fi/tekijanoikeuksien-valvonta

Ministeriön lisäksi tietoa tekijänoikeuksien valvontakirjeistä ja teleoperaattoreiden roolista löytyy teleyritysten omilta sivuilta, kuten Elisalta.

Hedman Partnersin tietosuojaseloste.