Miksi valvontaa tehdään?

Verkkopiratismilla on huomattava vaikutus kulttuurin tuotannon kannattavuuteen. Vuoden 2010 tekijänoikeusbarometrin arvion mukaan laittomasti ladattujen elokuvien taloudellinen arvo on noin 195 miljoonaa euroa vuodessa.

Kun laittomasta lataamisesta ja jakamisesta internetin vertaisverkoissa on tullut yhä helpompaa, on elokuvien ja televisiosarjojen myynti vähentynyt rajusti. Elokuvien ja tv-sarjojen kysyntä ei ole vähentynyt, vaan laillisten palvelujen sijaan suuri osa kulutuksesta tapahtuu vertaisverkoissa. Kun myyntitulot laskevat, laskee myös tuotantojen määrä. Alan työpaikat vähenevät, ja sijoittajat ovat haluttomampia ottamaan riskejä. Tuotantoon päätyvät useimmiten vain varmat hitit.

Tekijänoikeuden valvonnan tavoite on vähentää verkkopiratismia ja ohjata kuluttajia käyttämään laillisia palveluita sekä hyvittää oikeudenomistajalle aiheutunut taloudellinen menetys.

Hedman Partners lähettää kirjeitä niille internetliittymien omistajille, joiden IP-osoitteista on havaittu luvatonta tiedostojen jakamista. Olemme selvittäneet IP-osoitteen yhdessä teknisen asiantuntijan kanssa. Liittymän omistajan yhteystiedot olemme saaneet verkko-operaattorilta, jonka markkinaoikeus on hakemuksestamme määrännyt luovuttamaan tiedot tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla. Kirjeen tarkoitus on tiedottaa havaitusta tekijänoikeuden loukkauksesta ja mahdollisuudesta sopia se.

Valvonta vähentää piratismia

Suomen tekijänoikeuslain 57 §:n mukaan teoksen lataaminen luvattomasta lähteestä johtaa hyvitysvelvollisuuteen. Hyvityksillä tasataan tilanne siten, että se olisi oikeudenomistajalle sama, kuin siinä tapauksessa, että tekijänoikeuden loukkausta ei olisi tapahtunut. Hyvitykset ovat myös mahdollisuus sovintoon osapuolten välillä ilman, että asiaa täytyy viedä pidemmälle poliisin tai oikeuden eteen.

Valvonnan perimmäinen tavoite on verkkopiratismin kitkeminen. Taloustutkimus Oy:n tekemän kyselytutkimuksen perusteella kirjeillä on ollut selvä vähentävä vaikutus piraattipalvelujen käyttämiseen (Tekijänoikeusbarometri 2017). Myös BitTorrent-liikenteen määrän tarkkailu on osoittanut, että Suomessa vertaisverkon käyttö piratismiin on laskenut valvonnan aloittamisen myötä. Samaa laskua ei vertaisverkkojen käytössä ole havaittu niissä Euroopan maissa, joissa on samankaltaiset lailliset palvelut, mutta ei samankaltaista piratismin valvontaa.

Valvonnalla pyritään ohjaamaan kuluttajia käyttämään laillisia palveluita. Valvomamme elokuvat ja sarjat ovat Suomessa saatavilla suoratoistopalveluissa, kaupoissa ja elokuvateattereissa, useimmat samanaikaisesti kansainvälisen julkaisun kanssa. 

Vastuu on laittoman palvelun käyttäjillä

Valvonnassa on herättänyt ihmettelyä se, miksi yksittäiset ihmiset joutuvat kantamaan vastuun verkkopiratismista. Tekijänoikeudella suojattujen teosten lataaminen laittomasta lähteestä edes omaan käyttöön on lain vastaista tekijänoikeuslain 11 §:n 5 momentin perusteella. Ja vaikka tarkoitus olisikin ladata sisältöjä vain omaan käyttöön, on vertaisverkosta ladattaessa samanaikaisesti saattanut tiedoston jakoon myös muille verkon käyttäjille, mikä tekee siitä vielä vahingollisempaa. Vastuu tiedostojen jakamisesta kuuluu jokaiselle vertaisverkon käyttäjälle, joka on sen toimintaan osallistunut.

Verkkosivustojen sulkeminen ei yksin ole tehokas keino torjua piratismia. Kun sivusto saadaan suljettua, ilmestyy se lähes välittömästi toisaalle. 

Tällöin ainoa tapa, jolla verkkopiratismiin voidaan välittömästi puuttua, on lähestyä yksittäisiä vertaisverkon käyttäjiä, ja saada laiton toiminta loppumaan.